התחדשות עירונית

renewal

מה זה התחדשות עירונית?

התחדשות עירונית הינה מונח רחב המתייחס לכל מהלך שינוי במרקם הבנוי. התחדשות עירונית יכולה לבוא לידי ביטוי בשינוי ייעוד של מגרש או בניין, שימור בניינים או מתחמים, תכנון מחודש, פינוי בינוי, תמ"א 38 ועוד. מהלך של התחדשות עירונית יכול להוביל לחידוש או בינוי מחודש של בניין בודד, מספר בניינים ואף שכונות שלמות.

פרויקטים של התחדשות עירונית באים לחדש מרקמי מגורים ותיקים ובכלל זה לשפר, לשדרג, לחזק ולמגן בנייני מגורים ולשדרג שטחים ציבוריים ותשתיות.

פרויקט התחדשות עירונית מהווה הזדמנות עבור בעלי הדירות לחזק ולמגן את דירותיהם, להרחיב את דירותיהם, ובכך לשפר את איכות חייהם ולהשביח את נכסיהם.

Future

הדרך לדירת העתיד

במסלול תהליכי התחדשות עירונית ביוזמת השוק הפרטי, יזמים ובעלי דירות מתקשרים ביניהם ומקדמים את התוכניות ואת המהלכים הדרושים לצורך מימוש הפרויקט.

My URBAN מלווה את בעלי הדירות ששוקלים פינוי בינוי בבניין שלהם, על מנת לוודא ניהול הליך סדור במטרה לשמור על זכויות הדיירים בפינוי בינוי, אשר יגן עליכם מפני הסיכונים האפשריים – אנו הולכים יחד איתכם יד ביד לאורך התהליך כולו, תוך שקיפות מלאה ומתן יחס אישי.

הכרזת וועדה על בניין, מתחם או שכונה כמיועדים לפינוי בינוי
איתור פרויקט
ביצוע בדיקות ההיתכנות לווידוא ביצוע הפרויקט ופניה לדיירים לצורך קבלת הסכמתם להשתתפות בפרויקט
הסכמת הדיירים
מינוי נציגות הדיירים ועורך דין המייצג את הדיירים
התארגנות וייצוג משפטי
ניהול מו"מ מול עורך הדין המייצג את הדיירים לצורך ניסול הסכם פינוי בינוי, תוך מתן ביטחונות לדיירים לכל תקופת הפרויקט
חתימה על הסכם פינוי בינוי
הכנת התב"ע למתחם המיועד לפינוי בינוי
הכנת תכנית בניין עיר חדשה
אישור התב"ע מוועדת התכנון והבנייה המקומית, ומוועדת התכנון והבנייה האזורית
אישור התב"ע בוועדות
לאחר קבלת אישור הועדות, נבצע תכנון קפדני של הפרויקט ונפעל להוצאת היתר בניה
היתר בנייה
בחירת הקבלן המבצע בשיתוף הדיירים
בחירת חברת בנייה
ביצוע הליך המו"מ מול הקבלן המבצע וחתימה על הסכם
משא ומתן וחתימת ההסכם
מעבר הדיירים לדיור חלופי
התפנות הדיירים
קבלת היתרי הריסה, בהתאם לתוכנית התב"ע שאושרה, והתחלת בניית המבנים החדשים
היתרי הריסה ובניית המבנים
סיום תהליך הבנייה וקבלת דירה חדשה
סיום הפרויקט